Taxatie

Een taxatie is een belangrijke waardebepaling en dient zeer nauwkeurig te gebeuren. De te waarderen onroerende zaak moet getoetst worden aan alle factoren die van invloed kunnen zijn op de waarde. Oude Wolbers Makelaars weegt met zeer veel zorg alle afzonderlijke, waardebepalende factoren. In welke staat van onderhoud bevindt het onroerend goed zich? En hoe staat het met mogelijke bodemverontreiniging? Wat geeft het huidige bestemmingsplan aan, en zijn er ook nieuwe plannen bekend? Welke ontwikkelingen kunnen we zien bij vergelijkbare objecten? Dat zijn slechts een paar prijsbepalende factoren.

De juiste waarde wordt uiteindelijk bepaald door de markt en wij kennen die markt als geen ander.

U kunt voor allerlei redenen voor een taxatierapport bij ons terecht. Of het nu is ten behoeve van de financiering, verdeling nalatenschap of voor de bepaling van de juiste koop-/verkoopprijs

Wij zijn lid NVM, opgenomen in het Register Makelaars Taxateurs (RMT) en aangesloten bij het NWWI, waardoor u onze rapporten bij alle financiële instellingen kunt gebruiken.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen tel.: 053 - 4 888 999 of info@oudewolbers.nl.